Na ovom planu grada su označene priče i sjećanja svjedokinja i svjedoka tog vremena iz Innsbrucka i okoline. Innsbrucka 1966/67

Svadba Abdulkadir Özdemir i Seviv Evren 1984. izazvala je pažnju na naslovnoj strani novina „Tiroler Tageszeitung“. Kafane i klubovi bili su taj dan zatvoreni, mnoge radne kolege/ice i prijatelji su došli na svadbu.

Posuđeno od Abdulkadir Özdemir

Knjiga gostiju sa zabilješkama umjetnika i gostiju, kao i novinskim člancima, dokumentuje aktivnosti inzbruškog lokala Café Galerie Ararat od 2004. godine.

Posuđeno od Güner Sailer-Onurlu, Café Galerie Ararat

Zabilješka u knjigu gostiju kafića Ararat, Güner Sailer-Onurlu, karikatura od Paula Flore

Pozajmljeno od Güner Sailer-Onurlu, Café Galerie Ararat

Arif Hüsein Yıldırım je u još Turskoj imao nastupe kao pjevač. U Tirolu je organizovao koncerte, npr. u lokalu Kasenbacher u Hallu.

Posuđeno od Arif Hüsein Yıldırım

Ali Bekir Özdemir i Kazim Kerpiç prisustvovali su osnivanju fudbalskog kluba Vatanspor 1984, a događaj je dokumentovan u opštinskoj hronici Telfsa.

Originali kod Abdulkadir Özdemir, pozajmljeno od opštine Telfs