MIGRACIJA RADNE SNAGE U TIROLU DOGAĐAJI I ZAKONI

prikupljeni od Gerhard Heftfleisch

1925

Zakon o zaštiti domaćeg stanovništva: Na tržištu rada se etablira da austrijski državljani imaju prednost pred strancima.

1938

 

Uredba Policijske uprave za strance  za vrijeme nacionalsocijalističkog režima: Reguliranje dolaska i boravka „stranaca” za vrijeme nacionalsocijalizma u Njemačkoj i nakon „pripojenja” na području današnje Austrije.

 

1941

Uredba Njemačog rajha o stranim radnicama i radnicima: Ova Uredba nacionalsocijalističkog režima ukida dotadašnji Zakon o zaštiti svojih državljana. Uvode se dozvola za zapošljavanje poslodavaca i obavezna radna dozvola za strane radnice i radnike.

1945

Zakon o preuzimanju rajskih zakona: Uredba Rajha o stranoj radnoj snazi je preuzeta u fond zakona Savezne (Druge) Republike Njemačke i ostaje na snazi do kraja 1975. godine.

1951

Ženevske konvencija o statusu izbjeglica: ratificirana od Austrije 1954. godine, a 1955. stupa na snagu.

1954

Proglašen Zakon o policiji za strance Stopa nezaposlenosti iznosi 14,4%: Najviša stopa nezaposlenosti u Tirolu od kraja Drugog svjetskog rata.Gospodarski napredak počinje u jesen. U kasnim 1950.-im ostvarena i postignuta potpuna zaposlenost, a uskoro se pojavljuje nedostatak radne snage.

1956/57

Mađarska revolucija: 160.000 izbjeglica u Austriji, samo mali broj ostaju u zemlji trajno.

1961

Sporazumna kvota između Gospodarske komore i Austrijskog saveza sindikata (Sporazum Raab-Olah): Od 1962. godine tvrtke za zapošljavanje stranih radnika smjele su izdavati  dozvole, izdane od strane nadležne regionalne službe Zavoda za zapošljavanje, za zapošljavanje samo jednog izvjesnog, već dogovorenog godišnjeg, broja bez daljnje provjere Zavoda za tržište rada.

1962

Sporazum o regrutaciji radne snage sa Španjolskom. Ratificiran je 1964.

1963

Sporazum o integraciji ili Ankari Sporazum Europske ekonomske zajednice (EEZ), Turska (Ankara Anlaşması).

1964

Sporazum Zapošljavanje s Turskom.

1966

Ugovor o upošljavanju radnika s Jugoslavijom (SFRJ). Uvođenje radne knjižice za strance: U njoj će biti uvedeni radno mjesto, poslodavac, ali i „sanitarno-higijensko zdravstvena besprijekornost”.

1968

Stupa na snagu prvi Zakon o azilu.

1972

Zakon o prebivalištu i boravištu građana: Prijavni obrazac stranih državljana treba jednim velikim „A“ obilježiti i od strane Ureda za prijavu boravka proslijediti Policiji/Uredu za strance.

1973/74

Zaustavljanje daljnjeg regrutiranja radne snage za zapošljavanje zbog globalne ekonomske i gospodarske krize ( „naftna kriza”).

1976

Zakon o zapošljavanju i radu stranaca se zamjenjuje dotadašnjom Odredbom Rajha o stranim radnicama i radnicima.

1979

Utemeljenje Islamske zajednice u Austriji (IGGiÖ).

1985

Odluka Ministarstva unutarnjih poslova uskraćuje dotadašnju praksu Policije za strance, da izvršava i nametne zabranu daljnjeg boravka u zemlji za migrantkinje i migrante ako isti ostanu bez posla, odnosno ukoliko istima istekne Pravo novčane naknade za nezaposlene zbog „nedostatka vjerodostojnog stjecanja sredstava za život” (§ 3 FPG) ukoliko njihova sredstva za život mogu biti osigurana od strane drugih članova obitelji.

1986

Iznos i visina dječjeg doplatka se upola smanjuje ako se isplaćuje za djecu u inozemstvu.

1987

§ 3. Zakona policije za strance (zabrana boravka) se poništava dva puta jer ne štiti ljudska pravo na privatni i obiteljski život u dovoljnoj mjeri (članak 8. ECHR).

1988

Lakši pristup za dobivanje „petogodišnje radne dozvole“ (Befreiungsschein) za mlade osobe moguć je prikazom potvrde pohađanje škole u Austriji. To je značilo slobodan pristup tržištu rada. Prije toga treba podnijeti zahtjev za „dozvolu za rad“, koji podnosi posladavka/poslodavac.

1989

Socijalna pomoć za nezaposlene (Notstandshilfe) će se dodijeljivati  samo ograničenoj i manjoj skupini doseljenika, odnosno zaposlenika s petogodišnjom radnom dozvolom (Befreiungsschein) i izbjeglicama, ograničeno i u trajanju najviše do jedne godine. Zakon o zapošljavanju stranaca će od 1989. do 1998. biti mijenjan dvadeset puta. Višegodišnji snažni ekonomski i gospodarski razvitak je popraćen brzim i visokim porastom doseljenika u Austriju.

1990

Uvođenje radne dozvole. Odredbe za dobivanje petogodišnje radne dozvole (Befreiungsschein) se mijenjaju u korist doseljenika.

1991/92

Početak raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ): 90000 izbjeglica stiže u Austriju, a oko 3.000 u Tirol.

1992

Dosadašnji Zakon o Azilu iz 1968. godine se mijenja novim Zakonom o azilu: otežavajuće okolnosti za podnošenje zahtjeva.

1993

Uvode se Zakon o strancima i Zakon o boravku stranaca (Sustav kvota za doseljavanje i reguliranje sezonskog rada).

1994

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine omogućuje se pristup tržištu rada, samo onima kojima nije odobren azil nego imaju pravo „privremenog boravka”. „Dobro integriranim” izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine se 1998. dodjeljuje pravo stalnog i neograničenog boravka.

1996

Priznavanje Sporazuma o integraciji Turske s EU-om s od strane austrijskih državnih vlasti; poznavanje i vladanje njemačkim jezikom više nije preduvjet međusobnog spajanja obitelji.

1998

Na snagu stupa Integracijski paket. Novi Zakon o strancima dopušta stalni boravak nakon osam godina provedenih u zemlji. Integracija ima prednost pred novim doseljavanjem migranata, stoga se razlika između privremenog boravaka i trajnog naseljavanja zakonski propisuje i regulira. K roditeljima se smiju doseliti njihova djeca, ako nisu starija od 14 godina. Amandman na Zakon o državljanstvu: Pooštrenje odredbi za prijevremeno sticanje prava za dobivanje državljanstva –mora se dokazati „dostatno znanje njemačkog jezika.”

2000

Uredba o integraciji otvara tržište rada za druge naknadno pristigle članove obitelji.EU pravila protiv etničke diskriminacije na tržištu rada, za socijalne usluge, u zdravstvu i u obrazovanju kao i za pristup javnim dobrima i uslugama, uključujući i prostor stanovanje (državni i gradski stanovi).

2002

Paket mjera za strance: Nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Austriji, migrantkinje i migranti ostvaruju pravo na slobodan pristup tržištu rada. Kao dio integracijskog sporazuma, tomu mora biti priložen certifikat znanja njemačkog jezika u obliku diplome, razina A1.

2009/2011

Promjena Zakona o Zakonu o pravima stranaca:  Pooštravanje Zakona o azilu, Zakona naseljevanja i prebivanja te Zakona o državljanstvu. Dokazna razina certifikata znanja njemačkog jezika se podiže naviše, uvodi se crveno-bijelo-crvena karta/dozvola, a i Integracijski sporazum se proširuje.

2014

Zakon o noveli zakona o strancima s potpunim preuređivanjem statusa stranaca.