PROVERA PASOŠA HRONOLOŠKI PREGLED

sastavio Gerhard Hetfleisch

1949

Amandman Zakona o državljanstvu: Deca koja su rođena u bračnoj zajednici, ili priznata deca rođena u vanbračnoj zajednici, mogu dobiti državljanstvo po ocu, a deca rođena u vanbračnoj zajednici po majci. Preduslov: Istupanje iz stare federacije i deset godina legalnog zakonitog boravka u Austriji.

1955

Ukidanje viza između Turske i Austrije.

1965

Ukidanje viza između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije(SFRJ) i Austrije.

1974

Bez pravne i zakonske osnove su se radnicama i radnicima strancima, koji putuju van zemlje, vize označavale slovom „A“ ukoliko imaju pravo na rad posle ponovnog povratka u zemlju. (do 1988.)

1983

Amandman Zakona o državljanstvu: Deca koja su rođena u bračnoj zajednici, stiču prilikom rođenja pravo na austrijsko državljanstvo ako makar jedan roditelj poseduje austrijsko državljanstvo, dok deca rođena u vanbračnoj zajednici ostvaruju pravo na  državljanstvo pod uslovom da je majka austrijski državljanin.

1995

Austrija pristupa Evropskoj uniji. Državljani zemalja EU dobivaju zakonsko pravo na boravak u Austriji. Turska uvodi Mavi kart (Plavu Kartu/Blaue Karte), za koju mogu da podnesu zahtev bivši turski državljani koji žive u inostranstvu, a većsu stekli neko drugo državljanstvo. Time su im sačuvana neka bitna građanska prava, kao recimo pravo nasleđivanja, pravo vlasništva nad nekretninama, neograničeno pravo boravka, pravo na radnu dozvolu, oslobađanje od obaveze služenja vojnog roka u Turskoj ali ne i pravo glasa. Nuspojava ovoga Zakona je porast podnošenja zahteva turskih državljana za dobivanje državljanstva u Austriji.

2006

Paket mera za strance uključuje novi Zakon policije za strance, Zakon o azilu, Zakon naseljevanja i prebivanja te i Zakon o državljanstvu sa dalekosežnim ograničenim odredbama koji dovode do naglog pada podnošenja zahteva za državljanstvo. Zahtev za boravišnu dozvolu odsad može da se podnese samo u inostranstvu. Koncept za integraciju sa migrantima u Tirolu je predstavljen od strane posebnog Ministarstva integracija pokrajine Tirol. To je prvi koncept takve vrste u jednoj pokrajini Austrije.

2013

Amandman Zakona o državljanstvu: Olakšice prilikom prevremenog dobivanja državljanstva uz dokaz vrlo dobrog znanja nemačkog jezika.