Izložba „Ovdje kod kuće. Priče migranata iz Tirola.“ nastala je u saradnji između Pokrajinskih/zemaljskih muzeja Tirola, Centra za migrante u Tirolu (ZeMiT), Univerziteta Innsbruck, Instituta za savremenu istoriju i Instituta obrazovnih nauka, grada Innsbrucka (ureda za integraciju) i pokrajine Tirol (odjel za društvo i rad – integraciju)

KONCEPTNA GRUPA

Karl C. Berger, Gerhard Hetfleisch, Christina Hollomey-Gasser, Anna Horner, Sónia Melo, Helena Pereña, Dirk Rupnow, Katharina Walter, Erol Yıldız

GRUPA ZA VOĐENJE PROJEKTA

Marcel Amoser, Johann Gstir, Nicola Köfler i članovi konceptne grupe

DIZAJN IZLOŽBE

Juliette Israël

POSTAVKA IZLOŽBE

Hannes Würzl (voditelj), Oswald Gleirscher, Walter Kelmer, Matthias Sillaber, Markus Steurer, Martin Vögele

POSREDOVANJE

Katharina Walter (voditelj), Christina Blum, Ursula Purner, Ulrike Schüller;
Tandem-vodiči: Petra Karahasanović (bosanski, hrvatski, srpski jezik), Abdulrahim Kasem (arapski jezik), Farzan Mahdlou (perzijski/farsi jezik), Tuğba Şababoğlu (turski jezik)

INTERVJU

Sónia Melo (intervjuisanje, scenario), Daniel Jarosch (fotografija, kamera, video-obrada), Anna Horner (scenario)