MIGRACIJA RADNE SNAGE U TIROLU DOGAĐAJI I ZAKONI

prikupljeni od Gerhard Heftfleisch

1947

Zakon o radničkim vijećima: Strani državljani dobivaju pravo glasa/glasovanja na izborima radničkog vijeća i izbora za zastupanje radničkih interesa.

1949

Zakon o pravima za vrijeme nezaposlenosti: Uvodi se obvezno osiguranje – svi nezaposleni osiguranici ima pravo na novčanu naknadu, a pravo na dodatnu pomoć za nezaposlene (Notstandshilfe) imaju samo austrijski državljani.

1970

Opći kolektivni ugovor: Radničko vijeće i uprava poduzeća imaju pravo strane radnice i radnike proglasiti ravnopravnim zastupnicima.

1974

Ustvani Zakon o radu: Stupa namjesto Zakona radničkog vijeća iz 1947. godine.

2000

EU izdaje direktivu protiv diskriminacije na tržištu rada zbog nacionalne pripadnosti. Europska komisija 2001. godine pokreće prekršajni postupak zbog propusta izbornog prava pasivnog glasanja na izborima za radničko vijeće i na izborima za zastupanje radničkih interesa. Austrija je 2002. godine osuđena zbog propusta izbornog prava pasivnog glasovanja na izborima od strane Odbora za ljudska prava Ujedinjenih naroda.

2003

Novela Zakona o policiji za strance: 90% već naseljenih državljana trećih država su izuzeti od pravila Zakona o zapošljavanju stranaca.

2006

Po prvi put je državljanima trećih država odobreno izborno pravo pasivnog glasovanja na izborima za radničko vijeće i izborima za zastupanje radničkih interesa.