Objekti koje možete vidjeti u izložbi su kroz poziv prikupljanja u cijelom Tirolu skupljani i čuvaju se u arhivi dokumentacije o migraciji u Tirolu- DAM.
Razglednice za skupljanje (PDF)

DAM - arhiva dokumentacije o migraciji u Tirolu

Da bi se moglo baviti sa istorijom migracije potrebni su opisi svjedoka prošlosti i mjesto gdje se ti opisi mogu čuvati i za buduči svijet. U koristi te svrhe u Zemitu se trenutno stvara arhiva dokumentacije o migraciji u Tirolu, koja je usko povezana sa projektom „Kultura Sjećanja“ koji je financiran od odjela za kulturu u Tirolu.

Cilj arhive dokumentacije je da se priče o migracijama sakupe u njihovim raznim fasetama, da se arhiviraju po naučnim standartom i da se kroz to prouzrokuje promjena svijesti prema toj tematiki u istoiji i u društvu. Arhiva surađuje usko sa fakultetima, muzejima, drugim arhivima, institucijama za kronologizaciju u Innsbrucku i drugim općinama u Tirolu. Osim toga je Arhiva upletena u mrežu za istoriju migracije u Austriji i kroz to povezana sa drugim archivima i istraživajučem institucijama.

KONTAKT

Dr. Gerhard Hetfleisch (Geschäftsführer ZeMiT/Leiter DAM)
Mag.a Christina Hollomey-Gasser (ZeMiT)
dam@zemit.at