STEĆI PRAVO GLASA HRONOLOŠKI PREGLED

sastavio Gerhard Heftfleisch

12.9.1980

Vojni udar u Turskoj, potom slede brojni prosvedi.

2.7.1985

Otvaranje Savetovališta za strance u Tirolu kao institucije Udruge za pomoć i savet strankinja i stranaca u Tirolu; Od 1997. ZeMiT - Centar za migrante/migrantkinje u Tirolu.

1989

Akcija Ararat: Zalaže se za reformu Zakona o strancima, za socijalno jednaka prava i za prava glasa za strankinje i strance.

1990 – 1993

Antirasistički telefon Tirol: Biva postavljen od Udruge Interkulturell za savet i pomoć u slučaju prijave rasističkih incidenata.

1991

„Dugi marš protiv Zakona o strancima i protiv mržnje prema strancima” od Vorarlberga do Beča. Osnivanje Inicijative manjina sa sedištem u Tirolu i u Beču. Od 1991. udruženje objavljuje časopis „Glas”(Stimme). Platforma Tirol za Kurde: U sklopu akcije prikupljanja i darivanja u Tirolu je kupljeno teretno vozilo s kontejnerom-ambulantom i medicinskom opremom, koje je poslano u kurdsko područje severnog Iraka (politička kriza u Kuvajtu, američka vojna akcija „Operacija pustinjska oluja“).

1992

Akcija „Stanice”(Stationen) s brojnim objektima u Inszbruku, u ulici Herzog-Friedrich-Strasse i ispred pokrajinskog parlamenta (Landhaus).

1992/1994

Brojne aktivnosti civilnog društva za podršku izbeglica iz područja pogođenog građanskim ratom u bivšoj Jugoslaviji.

1993

Akcija „More sveća”(Lichtermeer) u Beču protiv referenduma Slobodnjačke stranke Austrije (FPOE) „Austrija na prvom mestu”(Österreich zuerst). Akcija „Stanovnici Kufštajna ne mržnji protiv stranaca” prikuplja 2.600 potpisa. Osnivanje udruženja „Multikulturalno“(Multikulturell), koje izdaje časopis za mlade „Mozaik”.

1994

 Bettelwurf” Građanska inicijativa demokratskog života: Za pravo glasa/glasovanja stranaca na izborima se šalje izravna pošta na svako kućanstvo u Inzbruku -kao kritičan doprinos izbora lokalnih i opštinskih veća. Oko 4.000 ljudi prosveduju protiv svečanog dolaska radikalno desno orijentisanih udruženja studenata u Inzbruk.

1999

Osnivanje austrijske mreže protiv rasizma (Austrian Network Against Racism [Anar]) u Inzbruku.

2000

Demonstracije protiv svečanog dolaska radikalno desno orijentisanih udruženja studenata u Inzbruk.

2000 bis 2004

Pet puta održan Bal integracije u Inzbruku; prvi u gradskom prostoru „Stadtsäle“ s 2.000 posetitelja, a ostali su održani u sajmišnim prostorima u „Messehalle“ s više od 3.500 posetitelja.

2001

Uspostavljen Ured za integraciju na Odeljenju JUFF-a (od 2016. Odeljenje za društvo i rad pri Uredu vlade pokrajine Tirol)

2008

Uspostava Katedre „Interkulturalno učenje i društvene promene” na Zavodu za školstvo Univerziteta u Inzbruku; od 2014. godine joj je fokus „Migracija i obrazovanje”. Na Univerzitetu u Inzbruku je 2015. godine osnovan Interdisciplinarni istraživački centar za migraciju i globalizaciju.

2009

Grad Inzbruk uspostavlja Ured za integraciju.